ஆயுள் விருத்தி தரும் திருக்கடையூர் ...ஸ்ரீ அபிராமி அம்மன் சமேத ஸ்ரீஅமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயில்

ஆயுள் விருத்தி தரும் திருக்கடையூர் ...ஸ்ரீ அபிராமி அம்மன் சமேத ஸ்ரீஅமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயில்